Afghanistan

Vissa människor kommer att tycka att det är lite för tidigt att resa hit med tanke på att det fortfarande finns intern oenighet o landet och ändå bara ett svagt famlande mot statskontroll.

Man kan ändå konstatera att Afghanistan är i framkant av äventyrsturism som i sig kan erbjuda mycket att se.
Landet är desperat fattigt, uppriktigt sagt behövs hjälp som vi eller någon kan ge genom att turista här. De stora summor pengar som utlovats av det internationella samfundet har bara en kittlade effekt eller har ännu inte uppfyllt vad man lovat.

Åtminstone kan vi ge ett direkt bidrag till lokalbefolkningen med hjälp av deras tjänster. Huvudvägarna har varit djävulskt farliga men nu helt rekonstruerade då det internationella samfundet har insett vikten av handelsvägar till och genom Afghanistan.

Det afghanska folket är vänliga och välkomnar glatt även om de är försiktiga tills vi kan bevisa att vi är resenärer och inte något annat.

Forntidshistoria och nutidshistoria är utspritt överallt från buddhistism och utgrävda fornlämningar som är mer sceniska. Många religiösa och historiska platser Herat till exempel är full av islamiska lämningar.

Under hela sin historia har Afghanistan varit ett land enat mot inkräktare men splittrat. Dess lockelse sprids genom stora romantiker och reselitteratur som har ökats genom sin otillgänglighet under de senaste 30 åren.

Den senaste våldsspiralen började med den sovjetiska invasionen av 1979, en blodig ”David och Goliat” konflikt. Men krigets utdelning var inte fred utan ett förödande inbördeskrig. Ett träsk som kom tillbaka för att hemsöka väst i form av den medeltida talibanerna och spillrorna av 9/11. Den efterföljande tiden utlovades en ny start men Afghanistans återfödelse som ett demokrati har besvärats i bästa fall. Trots tidigt löfte har stabilitet visat sig vara svårt att hitta med ojämn återuppbyggnad och södra delen av landet.

Ändå innan all denna blodsutgjutelse hade Afghanistan kunnat tjusa sina besökare med stora bergskedjor och en rik blandning av kulturer. Det afghanska folket som hälsade alla med en charm och gästfrihet.
Ett misshandlat, men vackert och stolt land. Afghanistans väg till återhämtning ligger beströdd med fallgropar och motståndskraft av ett folk fortfarande under press.

Post navigation