Kuala Lumpur i Malaysia

Kuala Lumpur som betyder Den grumliga flodmynningen är huvudstaden i Malaysia. Det är Malaysias största stad med nästan 2.2 miljoner invånare. Det är en fantastiskt stad som både är modern och historisk på en och samma gång. Kuala Lumpur grundades på 1860-talet. Det finns en hel del tempel och moskéer att besöka om man befinner sig i Kuala Lumpur.

Utmärkande för staden är att det ofta fattas både övergångsställen och trottoarer längs med vägarna. Det gör att det är väldigt svårt att ta sig runt till fots. För att lösa detta har man ett mycket väl utbyggt kommunikationssystem i staden. Kommunikationerna är inte heller speciellt dyra vilket gör det ännu lättare för turister att ta sig runt i staden.