Sjukvård i Kina

I Kina finns det både privata och statliga sjukhus med varierande kvalitet. I de större städerna går det även att finna västerländska sjukhus med personal som är utbildad i västerländsk medicin. Dessa sjukhus är ofta dyrare, men bekväma om man inte kan någon kinesiska. De flesta sjukhus i Kina är inriktade på den västerländska medicinen och du finner alltså samma typer av vårdavdelningar som vi har i Sverige, men det går nästan alltid att finna en avdelning för kinesisk medicin. I Kina finner du den allmänna tandvården på sjukhus, och inte i särskilda tandvårdskliniker som i Sverige, under avdelningen 口腔科 (kǒuqiāng kē).

Det går aldrig att vara förberedd på allting, men man kan åtminstone försöka. Se alltså till att vara väl påläst om läget i det område som du skall besöka. Ska du besöka en hög höjd? Vad händer om man blir matförgiftad? Bör man dricka kranvattnet i området.

För aktuella råd rekommenderas alltid sjukvårdsguiden och utrikesministeriet inför en vistelse i landet.

Vad ska man göra vid en olycka?
Ta kontakt med svenska ambassaden i Beijing eller Shanghai för att se om de kan göra någonting för att underlätta din situation. Det är knappast första gången någonting sådant här gäller och de har stenkoll på vem som skall ringas och vad som skall göras.
Ta kontakt med SOS International! SOS International erbjuder tolkar på plats i landet, råd och tips om hur man skall hantera situationen, åsikter om röntgenplåtar etc. Det är också de som ordnar med transport hem, om det skulle bli nödvändigt och hanterar allt det praktiska med kontakt med försäkringsbolag, flygbolag och sjukhus.
Spara originalen på alla kvitton så att du kan skicka in dem till försäkringsbolaget, så att du inte behöver stå för några extra kostnader. Vi har fått ut pengar även för de kvitton på smärtstillande på 3 kronor.

Kontaktuppgifter:
Svenska Ambassaden
Tel: +86 10 6532 9790
Email: ambassaden.peking@gov.se

SOS International
Tel i Kina: 400 818 0767
Email: sos@sos.eu

Besöka kinesiskt sjukhus
Att besöka ett sjukhus i Kina är inte som att besöka ett sjukhus i Sverige. Vid ett första besök går det inte att ringa och boka en tid, utan samtliga som önskar träffa en doktor eller sköterska behöver dyka upp på morgonen och köa för att få en tid. Sjukhus öppnar i regel kl 07.00 på morgonen, men det är rekommenderat att vara där minst 30 minuter innan för att undvika timslånga köer innan doktorn kan ta emot dig. Vid ett första besök krävs också en registrering av din personliga information på ett chipkort för det specifika sjukhuset, för detta krävs att du har med dig ett pass eller annan identifikation. Kortet används senare som din journal av läkare, kassapersonal och apotekare. Det krävs också att patienten skaffar en blå journalbok som vanligtvis går att köpa i kassan. Om besöket är ett förstagångsbesök och sjukhuset öppnar 07:00 – dyk upp senast 06:15 för att försäkra om ett möte med doktorn samma dag.

Kan inte minst en i sällskapet kan kinesiska, rekommenderar vi att man vänder sig till ett västerländskt sjukhus. Utan ett sätt att kommunicera och förstå vad det krävs av patienten kan ett sjukhusbesök bli en frustrerande och långrandig historia. Det första som händer är att patienten behöver registreras för att få en tid till doktorn. För detta behövs chipkortet (och därmed pass) och en registreringsavgift på 5-20 RMB. Avgiften betalas antingen vid registreringen eller i separat kassafönster. Vid registreringen ges patienten en nummerlapp där det antingen står vilket nummer patienten tilldelats eller ett ungefärligt tidspann t.ex. 9-12.

Beroende på vad doktorn rekommenderar krävs att patienten först betalar en avgift för besöket, blodtester, röntgen, undersökningen etc. Det sker med hjälp av chipkortet och en avgift i ett separat kassafönster. Beroende på vilket sjukhus, vilken region besöket ligger och graden av specifikation varierar kostnaden. För att ge någon slags prisindikation kostar en vanlig konsultation på ett kinesiskt sjukhus för allmän medicin kostar ca 10-50 RMB, blodtester kostar ca 25-50 RMB, röntgen kostar ca 100-500 RMB, men vården kan bli betydligt dyrare än angivna siffror. Rekommenderar doktorn medicin måste denna först betalas i kassan och kan därefter hämtas ut på samma sätt som tidigare angivit.

Tydligt här blir kanske att det blir ett väldigt springande mellan olika fönster, där doktorns rekommendationer hämtas, lämnas, betalas och skickas vidare. Ett tips är att tidigt köpa en mapp där alla kvitton, tester, utskrifter, kort och journaler kan hållas på ett och samma ställe. Det krävs att du kan visa upp dessa kvitton för varje moment som t.ex. röntgen eller smärtstillande, innan de kan genomföras. Har du inget kvitto får du göra om processen, vilket är omständligt då disken där du betalar ofta återfinns i receptionen, medan du har blivit ivägskickad till en avdelning långt bort.

Vidare kan det vara värt att nämna någonting om att sättet att köa, få medicin och undersökningar är annorlunda i Kina än i Sverige. Vanligt är stora öppna mottagningsrum där flera personer behandlas samtidigt, även vid undersökningar som i Sverige hade ansetts som för intima för utomstående. Om planen är att stanna i Kina under en längre tid kan det finnas idé att skaffa en egen doktor via ett privat sjukhus som håller koll på samtlig dokumentation åt dig. De hanterar alltifrån årliga undersökningar till mer seriösa problem.

Apotek
I Kina går att hitta mediciner i köpcentrum, på marknader och i de kinesiska apotek som går att hitta lite överallt. Det finns inget monopol på apotek i Kina, utan på marknaden återfinns flera olika aktörer beroende på om man är ute efter västerländsk medicin, kinesisk medicin eller en kombination av dem båda.

Det är ovanligt att de kan tala engelska på apoteken, ha med en liten parlör eller möjligheten att kunna visa vad du behöver hjälp med. De är ofta mycket hjälpsamma men detta kan gå fel om de vill behandla något annat än det verkliga problemet på grund av kommunikationsbarriären.

För enkla skador som små sår eller ytliga infektioner kan du ofta vända dig till ett apotek innan du går till sjukhuset och få enklare hjälp. Många stora apotek har en sjuksköterska.

Försäkring
Det går inte att upphöja vikten ytterligare av att vara bra försäkrad innan man reser iväg. Hör med ditt försäkringsbolag om hur din försäkring ser ut. Var inte dumsnål, utan se försäkringen som en investering i dig själv. Glöm inte att ta med dig kopior på att du har en försäkring med dig på resan. Spara helst av allt ned det tillsammans med alla andra viktiga papper på exempelvis mailen så att du lätt kan komma åt dem var än du befinner dig. Kom ihåg att tex Dropbox, Gmail och många andra sidor inte går att nås från Kina utan VPN.

Skall du studera måste man oftast teckna en sjukförsäkring även via skolan. Denna täcker diverse allmänna kostnader, men egentligen ingenting att hänga upp i julgranen.

Kinesisk medicin
Den kinesiska medicinen är ca 5000 år gammal och bygger på principen om ying och yang och att qi, som återfinns i allt levande. Kineserna menar att så länge qi flödar som den ska är vi i balans och därmed friska. Störs flödet, eller om det finns för mycket eller för lite qi, blir vi sjuka.

En av grundpelarna inom läran är ”黄帝内经” (Huangdi Neijing), den gula kejsarens medicinska bibel, som sammanställdes under de sista seklen f.Kr. och är en av de viktigaste tidiga medicinska texterna vi har kvar idag. Boken är baserad på en dialog mellan kejsaren och hans två kejserliga läkare där kejsaren ställer frågar om en fullständig bild av deras yrke och deras kunskaper.

Västerländsk medicin
På de flesta apotek går det att hitta västerländska mediciner om du frågar efter 西药 xīyào där 西 betyder väst och 药 medicin. Räkna dock inte med att du kommer att hitta det du behöver utan se till att ha laddat upp, efter ditt behov, redan innan avfärd, framför allt om du inte skall vistas i någon av de större städerna.

Se över dina vanor och ta reda på vad du kan komma att behöva under din resa. De vanligaste västerländska smärtdämpande pillren går att hitta i Kinas större städer, men inte överallt. Äter du någon särskild medicin och är orolig att stå utan den kan du fråga din läkare i Sverige om motsvarande medicin i Kina. Vid specialmedicin i stora kvantiteter bör du be din doktor att skriva på ett papper om vad medicinen är för och att du har tillstånd att bära dem, så att det inte blir några problem i tullen.

Vaccinering
Det finns inga obligatoriska vaccinationer inför ett besök i Kina, däremot rekommenderas resenärer att vaccinera sig mot Hepatit A och B, japansk hjärnhinneinflammation, Malaria, TBE och Tuberkulos, beroende på hur länge du skall stanna och vad du skall göra. För mer information läs på hos vårdguiden eller hör med din läkare.

Glöm inte heller att se över gamla vaccinationer så att dessa fortfarande är aktuella.

Matförgiftning
Under de senaste åren har en rad allvarliga skandaler uppdagats i media t.ex. mjölkpulverskandalen 2008, kloakoljeskandalen 2010, kattköttskandalen 2013 etc. En vanlig matförgiftning är dock ingenting allvarligt och ingenting att oroa sig för, men det förekommer och därför har vi inkluderat det här. Det finns många försommar om att det enbart skulle gälla gatumat, men det förekommer även rapporter om när människor blivit magsjuka efter att ha ätit mat vid högklassiga restauranger. Framför allt handlar det om att restaurangerna och stånden använder gammal, eller återanvänd olja eller har låtit kött eller andra färskvaror stå ute för länge. Om du blir magsjuk se till att dricka mycket vatten och sova.

5 tips för att inte bli slippa att bli magsjuk:

  • Drick inte kranvatten
  • Ät på restauranger där de lokala äter
  • Undvik sallader som har blivit sköljda i kranvatten
  • Var uppmärksam på att all mat är genomkokt
  • Var noga med handhygien

Parlör
Sjukhus 医院 yīyuàn
Apotek 药店 yàodiàn
Avdelning/undersökning av utomkroppsliga problem 外科 wàikē
Avdelning/undersökning av inomkroppsliga problem 内科 nèikē
Registrering 挂号 guàhào
Kassa 收紧台 shōuyíntái
Doktor 大夫 dàifu
Sköterska 护士 hùshi
Fraktion 骨折 gǔzhé
Operation 手术 shǒushù
X-ray 爱克斯光 àikèsīguāng
Injektion 打针 dǎzhēn
Gips 石膏 shígāo
Plåster 补丁 Bǔdīng
Kinesisk medicin 中药 zhōngyào
Västerländsk medicin 西药 xīyào
Ont 疼 téng
Magont 肚子疼 dùziténg
Halsont 嗓子疼sǎngziténg
Huvudvärk 头痛 tóutòng
Diarré 痢疾 lìji
Olycka 事故 shìgù