Visum till Kina

Svenska medborgare som ska åka till och vistas i Kina behöver visum för att tillåtas in i landet. Mellanlandar du på en kinesisk flygplats på väg till ett annat land behövs inget visum. Första gången man ansöker om visum kan det upplevas krångligt. Det finns många aktörer som vill vara med och hjälpa till, men med lite framförhållning klarar man det utmärkt på egen hand. Det som krävs för att ansöka om visum är korrekt ifylld blankett, ett passfoto samt ett pass som är giltigt minst 6 månader från ansökningsdagen (och självklart hela vistelsen i landet).

Vad för slags visum behöver du?
Det finns en rad visum att söka beroende på vilket ändamål din resa till Kina har. Med varje visum följer både möjligheter och restriktioner. Vissa visum erbjuder t.ex. möjlighet för dig att jobba under givna villkor och med andra visum har du inte denna möjlighet. Innan du söker visum bör du alltså noga överväga vilket visum du bör söka, så att ditt visum inte begränsar resans ändamål på plats i Kina.

Klassificering Ändamål
C Kaptener och cabin crew
F Studentutbyten och studieresor
G Transit
J1 Journalistvisum >180 dagar
J2 Journalistvisum <180 dagar L Turistvisum M Affärs- och handelsresor Q1 Familjevisum (dvs gift med individ med kinesiskt medborgarskap) >180 dagar
Q2 Familjevisum <180 dagar R Specialistvisum S1 Besöksvisum vid besök hos utlänning som studerar eller arbetar >180 dagar
S2 Besöksvisum vid besök hos utlänning som studerar eller arbetar <180 dagar X1 Studentvisum >180 dagar
X2 Studentvisum <180 dagar
Z Arbetsvisum
De vanligaste visumen är dock: turistvisum, bussinessvisum, arbetsvisum och studentvisum. För turistvisum (L-visum) krävs inga intyg eller inbjudningar och är därför det lämpligaste visumet för kortare vistelser. Man kan söka för en eller flera vistelser, men högst 6 månader. För längre vistelser krävs inbjudan från företag eller myndighet. Från och med augusti 2015 höjdes serviceavgifterna för kinesiskt visum till 1250 kr och uppåt, beroende på vilket visum du söker.Studievisum kommer i två olika versioner beroende på hur länge du har ansökt om att studera, X1 eller X2. Söker du för ett X2-visum (längre än 6 månader) krävs det vanligtvis att du genomför en läkarkontroll antingen i Sverige eller i Kina för att få det godkänt. Många studenter väljer att åka till Kina på ett turistvisum och sedan byta ut det på plats till ett residence permit eller X-visum, med hjälp av skolan.

Skall du göra affärer eller arbeta i Kina är antingen affärsvisumet M-visumet eller arbetsvisumet Z-visumet att föredra. Här behöver du en inbjudan från det företag som du skall göra business eller jobba för, företaget bör vara uppdaterad kring detta så det bästa är att fråga ditt företaget vad som gäller för just din resa. För mer information om arbetsvisum och se ”Jobba i Kina”.

Det är alltså väldigt viktigt att komma ihåg vad som är tillåtet att göra under vistelse med varje specifikt visum. T.ex. finns regler gällande businessvisa som säger att egen försäljning, näringsidkande eller anställning inte får ske, dvs, du kan inte åka dit för att jobba – bara åka dit med jobbet. Du måste ha lön från ett annat land än Kina och du får inte ha en permanent bostad i Kina.

Mer information om alla de olika typerna hittar du här.

Vanligaste visumen

Turistvisum
Studentvisum
Businessvisum
Arbetsvisum
Single- eller Multiple-entry?

Vid visumansökan går det att välja att ansöka om att få ett single- eller multiple-entry. Single-entry ger en resenär möjlighet att komma in i landet vid ett tillfälle under given tid, sedan är inträdet förbrukat. Det innebär att en resenär som önskar spendera tid i Fastlandskina och därefter besöka Hong Kong, Macau, Taiwan eller något annat land som ligger utanför fasta Kinas gränser, för att därefter återvända till fasta Kina behöver ansöka om ett multiple-entry. Ett multiple-entry är generellt dyrare än single-entry.

Går det att besöka Kina utan visum?
Ja, genom en direkt transit vilket betyder att du inte kan lämna flygplatsen och att du måste ha en giltig biljett till en tredje destination inom 24 timmar från det att du anländer.

72-timmars och 144-timmars visum
Under 2013 och 2014 började den kinesiska staten erbjuda så kallade 72-timmars visum till städer som; Beijing, Xian, Chengdu, Chongqing, Dalian, Guilin, Kunming, Shenyang, Tianjin och Wuhan. Det går även att ansöka om provinsiella 72 timmars visum i Guangzhou, Hunan och Xiamen. Under den här tiden får man inte lämna staden eller provinsen som man ansökt om att få tillstånd till. Det finns också ett krav på att man måste kunna visa upp att du har en giltig biljett till tredje land inom ramen för besöket. Sedan januari 2016 är det numer också möjligt att ansöka om att få För att få dessa visum bör du vid ankomsten leta efter disken ”72-Hour Visa-Free Transit” respektive ”144-Hour Visa-Free Transit.” Tidsramen räknas från det att du får ditt tillstånd, inte från att det att du landar på flygplatsen. Man får ett tillstånd inklistrat i passet som indikerar datum/klockslag när man senast måste ha återvänt till flygplatsen.

Hur söker man visum ifrån Sverige?
Det finns flera olika sätt att söka visum från Sverige. Bor man i Stockholm eller Göteborg är det lättast att gå till Chinese Visa Application Service Center. Båda har drop in, men man kan också boka en tid för att slippa stå i eventuell kö. I Stockholm finner du kontoret på Karlavägen 108, i Göteborg hittar du det Folkungagatan 14-18, nedanför Ullevi. Det andra alternativet är att söka via post, genom att skicka in sina handlingar till centret. Du förbereder alla handlingar som om du skulle lämna in dem personligen, men postar dem istället tillsammans med ett returkuvert. Detta tar något längre tid än att lämna in dem på ett center personligen. Tredje alternativet är att använda en visummäklare till vilken du betalar en viss hanteringsavgift utöver kostnaden för visumet. Reser man med en arrangerad resegrupp/resebyrå kan de hjälpa till med visum på detta sätt.

Vad behöver du?
Du behöver pass som är giltigt 6 månader framåt.
Foto från fotoautomat eller fotograf och
Korrekt ifyllda handlingar (finns att ladda ner eller fylla i på Centren)
Det har hänt att visum-handläggaren har begärt både kopia på flygbiljetter och kopia på hotellbokning. Ha gärna dessa med dig för att visa och kunna lämna. Det har vid enstaka tillfällen även krävts ytterligare identitetshandlingar för att bevisa att du och passet hör ihop. Ha gärna annan legitimation eller personbevis tillgängligt också.

Hur lång tid tar det?
Det tar 4 arbetsdagar för visumet att bli klart om det är inlämnat personligen på ett center. Det tar 7 arbetsdagar om man skickar in det via post. Dock är det rekommenderat att man ansöker om visum i god tid innan resa för att undvika problem vid eventuella förseningar.

Det går att få express-service på visum centret mot en extra kostnad. Detta innebär att visumet istället blir klart på 2 arbetsdagar.

Söka visum från utlandet
Det är även möjligt att söka visum från utlandet. Generellt sett är det mer komplicerat än att söka ifrån sitt hemland då reglerna på vad du behöver till din ansökan varierar beroende på landet du söker i. Beroende på vilket land det är krävs det t.ex. personbevis, uppgifter om hur mycket pengar du har på ditt bankkonto, skriftlig reseplan samt uppgifter om var du kommer att bo och hotell/hostel-bokningar under dessa datum.

Ytterligare en fördel med att söka från Sverige är att Sverige har en väldigt god relation till Kina. Beroende på den politiska situationen mellan Kina och landet som du söker ifrån kan det vara svårare att få visum, trots att du är svensk medborgare.

I och med de nya reglerna sedan lagändringarna under 2013 har möjligheterna att ansöka blivit hårdare och det är inte längre garanterat att du kan få hur många turistvisum som helst förnyat från andra länder än ditt hemland.

Läs här för att få mer information om hur man ansöker visum från Hong Kong.

Förlänga ditt visum i Kina
Det går att ansöka om förlängt visum på plats i Kina. Enklast är såklart om du har en inbjudan från företag eller skola, då du är legitimt ”berättigad” mer tid, men det går även att göra som turist. För att få sitt visum förlängt skall man besöka det lokala Public Security Bureau-kontoret (PSB) på platsen där man befinner sig för att ta reda på mer information om vad som är möjligt för just din situation.

Vad händer om du inte har ett visum?
Anländer du i Kina utan visum kommer du bli nekad tillträde i landet. I särskilda fall kan man få ett visum utfärdat på flygplatsen, men detta sker endast undantagsvis och kräver oftast en inbjudan som innebär att man inte har haft tid att söka visum innan avresa.

Överträder du ramen för ditt visum kan du få böta 500 RMB per dag, dock maximalt CNY 5000. Man får inte lämna Kina utan att ha betalat boten.

Att överskrida ramen för ett visum kan innebära att du blir nekad visum vid nästa ansökan. Värt att fundera på om du tänkt åka tillbaka till Kina.

Mer information
Mer information om aktuella priser och möjlighet att ladda ner och skriva ut blanketterna hittar du här: http://www.visaforchina.org/STH_EN/

En liten parlör
签证 (qiānzhèng) – visum
护照 (hùzhào) – pass
旅游 签证 (lǚyóu qiānzhèng) – turistvisum
延长签证 (Yáncháng qiānzhèng) – förlänga ett visum
公安局 (gōngānjú) – Public Security Bureau
大使馆 (dàshĭguăn) – Ambassad